Jornades Nacionals

L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, pretén oferir informació actualitzada i necessària per a un diagnòstic precoç i un millor tractament i cura de les nenes amb Síndrome de Rett. Anualment organitza jornades informatives amb ponències de professionals de rellevància en la Síndrome de Rett.

Jornades:

  • Jornada 2017

7a Jornada Síndrome de Rett Investigació i Teràpia. Claus per al Benestar de la Família Rett

Retransmissió online #jornadarett

  • Jornada 2016

RETT, El futur comença avui. Nous avenços, noves tècniques

http://www.fundacionquironsalud.org/es/agenda-eventos/6-jornada-sindrome-rett

  • Jornada 2015

V Jornada Síndrome de Rett – De la recerca a la implementació de noves eines de comunicació en l’entorn Rett:

http://www.teknon.es/jornada-rett

 

  • Jornada 2014

IV Jornada Síndrome de Rett – De la recerca a l’assistència en l’edat adulta:

http://www.teknon.es/fundacion-teknon/wp-content/uploads/RETT-v2_-_web.pdf

http://www.teknon.es/fundacion-teknon/eventos/4a-jornada-sindrome-de-rett-de-la-investigacion-a-la-asistencia-en-la-edad-adulta/

 

  • Jornada 2013

III Jornada Síndrome de Rett – Actualització en Recerca, Benestar emocional, Incapacitació i Tutela:

http://www.rettcatalana.es/castellano/jornadaIII.html

 

  • Jornada 2012

II Jornada Síndrome de Rett – Enfocament multidisciplinary:

http://www.rettcatalana.es/castellano/jornadaII.html

 

  • Jornada 2011

I Jornada Síndrome de Rett:

http://www.rettcatalana.es/castellano/jornada.html